Јазикот наш...

Декларација на „македонски јазик“ на, увезени во „Македонја“, очила произведени во Хонг Конг.
Јазикот наш...

No comments: