Блогот Македонска Ризница со нов дизајн

Официјалниот блог на електронското списание Македонска Ризница, од денес има нов, помодерен дизајн.


Блогот претходно:


Блогот сега:


Редизајн: А.С. (врз база на Blogger template Minima)

No comments: