Модификации на знамето на Република Македонија, петти дел

45. Старото знаме на Сопиште

Старото знаме на општина Сопиште, кое што во едната половина е всушност реплика на знамето на Република Македонија.


Извор на сликата: Wikipedia

46. Знаме на општина Валандово

Знаме на општина Валандово, базирано на знамето на Република Македонија.


Опис на знамето: „Знамето на Општината е правоаголно и е во црвена боја. Во прикачениот дел се наоѓа златен диск, а во него има уште еден помал црвен диск со пет засеци. Од дискот дијагонално кон долниот десен агол е поставен крак од сонце. Знамето е базирано на државното знаме на Македонија.“

Извор: Wikipedia

47. Знаме на општина Чашка

Знаме на општина Чашка, на кое што е видливо модифицирано сонце од знамето на Република Македонија.Опис: „Знамето на Општина Чашка е правоаголно во форма и е поделено на два дела во дијагонален правец од горниот десен кон долниот лев агол. Горната лента е црвена боја, додека долната е во бела боја. На целата површина од знамето се наоѓа сонце со четири краци кои се протегаат од левата кон десната страна, додека дискот е во горниот лев агол. Сонцето е преземно од знамето на Македонија.“

Извор: Wikipedia

48. Знаме на општина Бистрица

Знаме на општина бистрица, во кое што во горниот лев кантон е аплицирано македонското знаме.Извор на сликата: Wikipedia

49. Знаме на Демир КапијаИзвор на сликата: Wikipedia

50. Предлог знаме на општина Кочани

Предлог знаме на општина Кочани, на кое што е аплицирано малечко македонско знаме.


Извор на сликата: Komarec

И едно предлог знаме на општина Зрновци, од кое што за жал не зачував слика, беше модификација на државното знаме на Република Македонија. 

51. Macedonia Timeless

Композиција на која што се гледа златно сонце со дивергентни краци на црвена позадина кое наликува на она (веројатно е инспирирано) од македонското знаме.


Автор: PetarMKD, извор на сликата: Macedonia TimeLess

Слично композициско решение во врска со сонцето од знамето на Република Македонија може да се види на логото на МОДОМ - врска (извор).

Интересно е тоа што краците на сонцето не се одделени од централниот сончев диск каков што е случајот со знамето на Република Македонија. Нешто слично, како сонцето на композицијата, е предлог знамето од 1995 година - знаме на Македонија, студија.

52. Чудно знаме се вее во Охрид


Извор на фотографијата: „Чудно знаме се вее на тераса во Охрид. Знае некои чие е? Фото“, MKDnews.mk

53. Macedonia Flag - Cypress HillИзвор:  Macedonia Flag - Cypress Hill

54. Империјално знаме на Македонија

Македонско знаме со додадено лого на Галактичката империја (Star Wars) во горниот лев кантон.

Извор: „Граѓани за Империјална Македонија “ (Darvel)

No comments: