Верверичка - цртеж

Цртеж/скица (А.С.) верверичка, за стрипот „27 860“:

No comments: