Антиквизатори 8

Антиквизатори #008, Како да го излажеш Александар Велики


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: