„ОХРИД“ - МАКЕДОНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА

Македонската фолклорна група "Охрид" (Ohrid Macedón Folkegyüttes) беше формирана во април 2012 година и е составена воглавно од магистранти и докторанти на Македонскиот Лекторат на Универзитетот Eötvös Loránd во Будимпешта.

Таа е прва и единствена фолклорна група во цела Унгарија која што се занимава исклучиво само со македонските ора и песни. Основачите и членовите на групата се 5 девојки Ана Марија Боља, Тунде Хатала, Марина Компар, Јудит Тономар и Илдико Махо, но се надеваат дека бројот на членовите се зголемува.

Ана Марија Боља е водителката на групата и во исто време е инструктор на игрите. Таа и нејзината колешка, Тунде Хатала беа во Охрид на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, каде што ги научиле најпознатите ора: право оро, пајдушко, јени-јол, овчеполско, бувчанско, паланечка тројка, циганчица итн. Членовите на групата се четири Унгарци и една Хрватка, кои се љубители на македонската традиционална музика и танци. Целта на групата е да ја подигне свеста и да го претстави богатството на македонскиот фолклор (посебно низ музика и танци), како и да ги прошири унгарско-македонските врски. Името на групата доаѓа од Охридското езеро во Македонија.

Живописниот Охрид бил познат како еден од најважните центри на словенската писменост од 9-тиот век наваму. Уште од 16-тиот век охридската област почнала да создава силни врски со Унгарија, бидејќи многу од трговците од областа мигрирале и се населиле во унгарските градови (Miskolc, Gyöngyös, Eger, и други), носејќи ги со себе учењата на Кирил и Методиј, и култот на Свети Наум.

No comments: