Споменици на српските кралеви во Скопје

Брзината со која се подигнуваат нови споменици во Македонија никогаш не било поголема, но сепак тоа не значи дека и во минатото споменици не се подигале.

Пред камениот мост во Скопје, приближно на истото местото каде што денес се наоѓаат спомениците на Гоце Делчев и Даме Груев, за време на кралството СХС постоеле споменици на српските кралеви Петар Први и Александар Први Караѓорѓевиќ.
Овие споменици биле поставени во 1937 година.

...паметници на плоштадот нема. Дури во 1937-та – цели седумдесет години пред Скендербеј да дојава од Круја до мермерната платформа кај стоковната куќа „Илинден“ – на висок постамент се искачил првиот скопски споменик на коњ и јавач. И тоа не еден - туку два: Кралот Петар Први и син му Александар Први Караѓорѓевиќ, поставени на едната и на другата страна од Камени мост. Кралот Ослободител и кралот Обединител - чувари на мостот што води кон т.н. царски друм... (Нова Македонија - Томислав Османли - 31.01.2009)

Отстранети се за време на Втората светска војна.

Сум слушнал, имено, дека оние два споменика од почекот на текстов, посветени на двата српски крала, новопристигнатите бугарски власти ги симнале и ги засолниле од погледите на јавноста. По ослободувањето, среде општиот недостиг на храна за народот и материјал за бележење на историската победа, новата власт во депото ги наоѓа двата испрашени ненародни коњаника, дава налог да се стопат и од претопениот материјал го лее споменикот - на Ослободителите на Скопје... Кој знае дали е така, но приказнава сум ја чул како вистинита. (Нова Македонија - Томислав Османли - 31.01.2009)

No comments: