Антиквизатори 6

Антиквизатори #006, Слобода или ???

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: