Антиквизатори 61

Антиквизатори #061, А кој ја изгубил Америка?

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: