Антиквизатори 58

Антиквизатори #058, Се бара жив или мртов 

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: