Антиквизатори 51

Антиквизатори #051, На здравје бричење


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: