Антиквизатори 36

Антиквизатори #036, Галерија на мртви претседатели


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: