Светски ден за борба против СИДА-та

Први декември - светски ден за борба против ХИВ/СИДА (HIV/AIDS).


World AIDS day:

No comments: