Антиквизатори 28

Антиквизатори #028, Кој сака да биде милионер


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

Верзија на епизодата на турски јазик - Kim milyoner olmak ister?

No comments: