Штип

Збирка на врски со забележителностите на Штип

Панорама на градот (од Исарот) - фото (април 2011)
Стари разгледници од Штип - колор
Стари разгледници од Штип -  колор multiview
Стари разгледници од Штип - црно бели multiview
Стари разгледници од Штип - црно бели
Стара штипска архитектура - фото (мај 2011)
Стара штипска архитектура - фото (мај 2011)
Стара штипска архитектура - фото (мај 2011)
Саат кула - фото и текст (април 2011)
Параклис Св Архангел Михаил - фото (април 2011)
Параклис Св Архангел Михаил - фото (април 2012)
Тврдина Исар - фото (мај 2011)
Музеј на Штип - фото (април 2011)
Музеј на Штип - 360 фото (април 2012)
Споменик на Евреите - фото (април 2012)
Биста на Ацо Шопов - фото (мај 2011)
Биста на Славчо Стојменски - фото (мај 2011)
Биста на Љупчо Арсов - фото (мај 2011)
Биста на Ванчо Прке - фото (мај 2011)
Биста на Михаил Апостолски - фото (мај 2011)
Споменик на Бранителите - фото (мај 2011)
Парохиски храм Св. Николај - фото (април 2011)
Парохиски храм Св. Николај - фото (април 2011)
Парохиски храм Св. Николај (детаљ) - фото (април 2011)
Парохиски храм Св. Николај (детаљ) - фото (април 2011)
Црква Св. Јован Крстител - фото (мај 2011)
Мозаик од здравствениот дом - фото (мај 2011)
Манастир Св. Троица - фото (мај 2011)
Локалитет Баргала - фото и текст (април 2011)
Локалитет Баргала - 360 фото (мај 2012)
Црква Св. Георги (Горни Козјак) - фото (април 2011)
Црква Св. Георги (Горни Козјак) - фото (април 2011)
Црква Св. Спас (Вознесение Христово) - фото (мај 2011)
Црква Св. Спас (Вознесение Христово) - фото (мај 2011)
Црква Св. Богородица (Ново Село) - фото (мај 2011)
Природа околу с. Брест - 360 фото (април 2012)

No comments: