Антиквизатори 11

Антиквизатори #011, временската машина на Тито

Автор на стрипот Александар Стеванов; епизодата е инспирирана од Come and take a ride in Tito's time machine, книга на Ристо Стефов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: