Антиквизатори 7

Антиквизатори #007, Како Џемс Бонд беше лустриран


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: