Макстрип, дваесет и четврти број

Дваесет и четврти број на стрип ревијата „Макстрип“


Скен: Дарбог
Техничка асистенција: А.С.
Благодарност до Ване Трајков за позајмениот примерок


No comments: