Worldclass Leader

Типографија на насловна страница, проект за магазинот Worldclass Leader.

Автор на типографијата: А.С.

No comments: