Предлог грбот и знамето на Република Македонија

Слика на предлогот за нов грб, поставен на знамето на Република Македонија.


No comments: