Името Македонија и Македонци не е добиено на референдум

„Името Македонија и Македонци не е добиено на референдум и кој ни дал нас право да излеземе на референдум и да менуваме нешто што се пренесува од генерација до генерација“ [1]

проф. д-р Тодор Чепреганов- историчар

Изјава на неделата

Фото: Стојановски, преземена од: DW

[1] Катерина Дафчева, Промовирана книгата “Името, нашата татковина“, МРТ, 8/11/2014 16:44 (напомена: поправени печатни грешки во цитатот)

No comments: