Антиквизатори 64

Антиквизатори #064, Птица на жица

Автор на стрипот Александар Стеванов

No comments: