It's a Vampire

Две табли од стрипот "It's a vampire" (Имаме вампир), креиран целосно од македонски автори. За да ги видите и преостанатите табли, посетете ја веб страната на шкотската издавачка куќа Komic Brew.


No comments: