Антиквизатори 63

Антиквизатори #063, ЕУЕУЕУЕУЕУЕУ

Автор на стрипот Александар Стеванов

No comments: