Споменик на слободата, Кочани, 360

Цилиндрична фотографија од 360 степени, направена на Споменикот на слободата во Кочани, во јуни оваа година.


Monument of Freedom 1 in europe


Monument of Freedom 2 in europe


Monument of Freedom 3 in europe


Monument of Freedom 4 in europe


Monument of Freedom 5 in europe


Monument of Freedom 6 in europe


Monument of Freedom 7 in europe


Monument of Freedom 8 in europe

No comments: