True love - најава 3

Најава за стрипот „Вистинска љубов“ на Кирси Салонен (арт) и Александар Стеванов (сценарио).


No comments: