Екстратерестријален живот - SETI

4. ПРОГРАМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ЕКСТРАТЕРЕСТРИЈАЛЕН (ВОНЗЕМСКИ) ЖИВОТ И ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

Во 1960 Дрејк го организирал проектот Озма насочен кон две соседни ѕвезди кој иако завршил неуспешно претставува прв обид за интерстеларна комуникација. Слични експерименти, но на поголемо ниво се правени и во СССР во шеесетите години на минатиот век.

Најпозната таква програма денес е SETI (Search for Extraterrestrial Intelegence) – потрага по вонземска интелигенција.

No comments: