Fira sans

Фонтот Fira sans, кој што има и македонска кирилична поддршка, можете да го преземете од тука ( http://dev.carrois.com/fira-3-1/#download ).



No comments: