Јајчешки живот

Делумна разработка на експресии на ликови (јајца) за нереализираниот краток анимиран филм со работен наслов „Јајчешки живот“, подготвуван на десетдневен курс за stop-motion анимација при УГД (јуни 2014).No comments: