Тотем, втор број

Втор број на македонската стрип ревија „Тотем“.


Скен: Дарбог, техничка асистенција: А.С.

Благодарност до: Темник


No comments: