Нека ни е честит Илинден

Илинден 2014! Честит Илинден Македонци и граѓани на Македонија!

Неколку стиха од песната „Илинденска“ на македонскиот поет Никола Јонков Вапцаров:

И буната почна.
Немаше зошто
да дигнеме раце,
да изостанеме,
туку
со крвта
на простиот народ
в ИЛИНДЕН влеавме
наша содржина.

Што ќе кажете на таа вест,
Ќе барате ли тука руски рубли? -
во Крушево беше феудална власт
и ете за скок -
градат сега република!

За целата песна кликнетe овде!

No comments: