Градски парк, Виница, 360

Цилиндрична фотографија од 360 степени, направена во Градскиот парк во Виница, во јуни оваа година.


Park in Vinica in europe

No comments: