Антиквизатори 48

Антиквизатори #048, Бегство од Идризово


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: