Free.type.org.ua

Би сакал да ви го претставам украинскиот веб сајт free.type.org.ua, на кој што може да се најде колекција со врски кон над 250 бесплатни кирилични фонтови.

http://free.type.org.ua

Сајтот е преведен на македонски јазик од страна на Владимир Трајановски, а на него можат да се најдат и фонтови од македонски автори.


FB страница - www.facebook.com/FreeCyrillic

No comments: