Како настанал животот? Eксперименти

6. ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗА НАСТАНОКОТ НА ЖИВОТОТ

Иако за времето револуционерни, експериментите биле толку едноставни што денес можат да се репродуцираат во секоја хемиска лабораторија.

6.1 ЕКСПЕРИМЕНТОТ НА МИЛЕР

Милер експериментално ги репродуцирал условите во кои што според Јури настанал животот.

Во специјален стаклен сад во кој што имало смеса од вода, јаглерод диоксид, метан, амонијак и водород, периодично пуштал електрични искри и го загревал. По седум дена Милер установил дека безбојната смеса од гасови станала црвена, а по хемиската анализа се докажало присуство на органски материи: аминокиселини (основни градивни блокови на протеините).

Подоцнежните експерименти докажале и продукција на нуклеотидни бази – градивни елементи на ДНА, јаглехидрати идр. Сличен експеримент направил и советскиот научник Теренин со тоа што на смесата од гасови дејствувал и со ултравиолетова светлина.

No comments: