Антиквизатори 43

Антиквизатори #043, Вечниот помен за антиката


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: