TerkScript Natural

Фонт TerkScript Natural, со кирилична поддршка (ги има сите македонски кирилични букви):


Можете да го преземето од тука.

No comments: