Антиквизатори 42

Антиквизатори #042, Ако не учиш историјата ќе ти се повтори


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: