Антиквизатори 40

Антиквизатори #040, Гордиевиот јазол беше полесен

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: