Пусто турско

„Пусто турско“ е стрип каиш кој што излегува на страниците на дневниот весник „Нова Македонија“. Досега има над 800 различни епизоди, а првата е објавена на 2 ноември 2009 година.Авторот на стрипот е анонимен (Дарко Ристевски), а темата е хумористичен приказ на случувањата во Македонија за време на отоманскиот период. Стилот на цртежот и хуморот во голема мера наликуват на стрипот „Хогар Страшниот“.

Дел од епизодите на „Пусто турско“ можат да се најде и на електронското издание на „Нова Македонија“, иако нивното пронаоѓање е прилично комплицирано.

Види и:

No comments: