Боите на мојата земја

„Боите на мојата земја“, прекрасна рекламна кампања на Скопско, која што со задоволство ја споделувам.

No comments: