Антиквизатори 37

Антиквизатори #037, Сети се на епизода 14


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: