Антиквизатори 35

Антиквизатори #035, Како Македонија настана


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: