Антиквизатори 34

Антиквизатори #034, Јане ле кротко јагне


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: