Антиквизатори 33

Антиквизатори #033, Враќање во иднината


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: