Антиквизатори 32

Антиквизатори #032, Внуката знае најдобро


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: