Меѓународен ден за елиминација на насилството врз жените

Меѓународен ден за елиминација на насилството врз жените - 25 ноември.

Меѓународен ден за елиминација на насилството врз жените

International Day for the Elimination of Violence against Women:

No comments: