Меморијален центар на холокаустот - колаж

Колажна фотографија од ентериерот на Меморијалниот центар на холокаустот - Скопје, Македонија (2011).

Фото и компјутерска обработка А.С. за Internet Macedonian.

No comments: