Војвода на коњ - колаж

Колажна фотографија на споменикот „Војвода на коњ“ во Велес (2011).

Фото и компјутерска обработка А.С. за Internet Macedonian.

No comments: