Антиквизатори 29

Антиквизатори #029, И не е толку лошо на Св. Елена


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

Верзија на епизодата на француски јазик - Napoléon à Sainte-Hélène

No comments: